Biodieseln sänker koldioxidutsläppen

Svenskproducerad RME gör klimatnytta. Det slår en färsk forskningsrapport fast som visar att RME minskar CO2-ekvivalentutsläppen med ca 70 procent. Från 1 maj 2011 är det dessutom tillåtet att öka inblandningen i diesel från 5 till 7 procent.
chevron-down