Biogödsel leder ligan

Biogödsel har visat styrka både på kort och på lång distans i försök med organiska gödselmedel till höstraps. Kväveupptaget på hösten har ökat och vid skörd har avkastningen av råfett legat bäst till.
chevron-down