Biologisk markkartering – Integrerad analys av jordbundna växtsjukdomar och markkemi (BioSoM I)

Jordburna patogener kan orsaka stora skördeförluster. Klumprotsjuka och ärtrotröta är exempel på sjukdomar som producerar vilsporer med lång överlevnad, 10-20 år, i marken. Inom BioSoM (Biological Soil Mapping), som är ett tematiskt forskningsprogram vid NL-fakulteten på SLU, är målet är att utveckla ny service till lantbruket för att bestämma förekomsten av jordburna patogener. SLU ansvarar för det vetenskapliga arbetet och utveckling av råd för att optimera växtföljd och odlingsåtgärder i samarbete med ett flera intressenter från näringslivet.

chevron-down