Biscaya skonade nyttoinsekter

Tyska försök 2014–2018 bekräftar tidigare kunskap om att insekticider inte ska användas förebyggande utan bara när skadegöraren har uppnått sin bekämpningströskel. Detta förhållningssätt skyddar inte bara nyttoinsekterna utan motverkar även risken för att resistens utvecklas.
chevron-down