Blåvingad rapsvivelKännetecken

Genom att skära itu stjälken syns skadan och larverna. Vid lindriga
angrepp finns enstaka gångar i stjälkens märg. Redan vid
måttliga angrepp blir märgen starkt brunfärgad. Vid stor
larvförekomst angrips även stödjevävnaden, vilket leder
till att stjälkarna bryts.


(Information från Växtskyddscentralerna)chevron-down