Blommande fältkanter – vackert och matnyttigt

Bin och humlor lever i ett komplext samspel med blommande
växter. För fröodlaren är det extra viktigt med god pollinering vilken gynnas av att det finns blommande växter för insekterna under lång tid i anslutning till fröodlingen. Etablering av blommande fältkanter och blommande stråk i fältet ger extra skjuts åt pollinatörerna.
chevron-down