Blygrå vivel krattar manegen åt skidgallmyggan

Blygrå rapsvivel fanns i stora förekomster både 2015 och 2016. Den ställer inte till med så stor oreda själv, men blir genom sina näringsgnag bulvan åt skidgallmyggan och dess härjningar.
chevron-down