Bodil tar över efter Bengt

Utan forskning hade vi kanske inte haft ett enda hektar oljeväxter i Sverige. Sedan många år lämnar därför Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare genom Stiftelsen Svensk Oljeväxtforskning (SSO) bidrag till forskningsprojekt, som är av värde för svensk oljeväxtodling. Spindeln i nätet är den vetenskapliga representanten där Bengt Nilsson nu lämnar över stafettpinnen till Bodil Jonsson.
chevron-down