Bomullsmögel i höstraps 2008, enskilda försöksresultat

chevron-down