Bomullsmögel i oljeväxter - riskbedömning med hjälp av serologiska test och agarmetoden. 1998-1999.

Angrepp av bomullsmögel har under nederbördsrika år drabbat våroljeväxterna i Mellansverige starkt.
Kraftiga angrepp av bomullsmögel konstaterades också i höstraps 1995 och 1997 i b la Östergötland,
Västergötland, Skåne och Närke.
chevron-down