Botemedlet mot ekologisk växtvärk

Odlingen av ekologiskt vallfrö ökar explosionsartat. En kampanj genomförs 2005 för att öka säkerheten i odlingsgrenen.
chevron-down