Bra år för vallfrö

Vallfröskörden 2013 var gynnsam med överlag bra skördenivå och kvalité. Priset på vallfrö har återhämtat sig bra de senaste två åren, men nu verkar det som att pristoppen för flera fröslag är nådd. Sjunkande eller stillastående priser är att förvänta. Det viktiga för en långsiktigt seriös vallfröodlare är att behålla sin odling för att på lång sikt dra nytta av år med god skörd och högt pris!
chevron-down