Bra bredd mot ogräs i våroljeväxter

En tät och bra våroljeväxtgröda med snabb och jämn uppkomst konkurrerar bra mot ogräs. När kemisk bekämpning behövs finns det flera bra alternativ att tillgå. Välj strategi efter fältets och årsmånens förutsättningar.
chevron-down