Bra bredd på sortutbudet 2017

Sortförsöksverksamheten i höstraps är omfattande och ger mycket information inför höstsådden. Av 65 sorter har några stycken utkristalliserats som de intressantaste i olika områden och vid olika förekomster av klumprotsjuka.
chevron-down