Bra drag i Rapsmästartävlingen

40 lag och 40 olika odlingsstrategier har gett en stor variation i bestånd och växtsätt i Rapsmästaren 2020 på Egonsborg. Det är främst gödslingen som varierar med i genomsnitt upp till 10 gånger mer gödsling hos mest gödslande lag jämfört med de mest återhållsamma.
chevron-down