Bra flyt i höstrapssådden

Höstraps ska etableras i tid, ha lättillgängligt kväve på hösten, växa i lucker jord med ett minimum av packning. Finns flytgödsel med i bilden, ska den användas på ett effektivt och miljövänligt sätt. Johan Olsson, Pro-Ager, har utvecklat en etableringsteknik som kombinerar dessa faktorer i en lyckad ekvation.
chevron-down