Bra förfrukter viktigt i
kampen mot rotdödare

Graderingar av rotdödarförekomsten i höstvetefält ger underlag för ett rotdödarindex. Det kan konstateras att vilken förfrukt som finns till vetet har avgörande betydelse för svampförekomsten.
chevron-down