Bra väder och bra kniv ger bra tröskning

Bästa kniven och lite is i magen är några av Fredrik Krokstorps tips för en framgångsrik tröskning av rödsvingelfrö.
chevron-down