Bra vallfröår 2014

Vallfrögrödorna och dess odlare trivdes 2014. SFOs ERFA-grupper och odlarträffar var välbesökta och de flesta grödorna bjöd på bra skördar och kvaliteter. Den totala arealen ökade något och svensk ekofröodling ligger i topp i EU.
chevron-down