Brett utbud av vårrapssorter 2019

Nytt för sortförsöken 2018 i vårraps var en försöksserie med provning av Clearfieldsorter. Trots torråret kunde sammanlagt 9 bra försök skördas med flera intressanta resultat. Hybriderna gick förhållandevis bättre än normalt och Clearfieldsorten Solar CL landade cirka 13 procent under mätaren, hybriden Majong.
chevron-down