Bryt spillrapsbryggan och stoppa klumprotsjukan

Låt rapsstubben ligga orörd ca 4-5 dagar efter tröskning och bearbeta därefter bara riktigt grunt vid första överfarten. Den grodda spillrapsen ska sedan aldrig få örtblad. Det är bästa taktiken för att undvika att spillraps blir en brygga för klumprotsjuka.

chevron-down