C/N-kvoten upplyser om gödseln N-effekt

Förhållandet mellan kol och kväve i organiska gödselmedel ger förmodligen minst lika bra vägledning om mineralgödselvärdet som innehållet av ammonium-N. Fördelen med C/N-kvoten är att den också kan användas på gödselslag med stor gödslingseffekt, men relativt lågt ammoniuminnehåll. Nackdelen är att det saknas en snabbanalys.
chevron-down