Cantus kan

Den nyregistrerade fungiciden Cantus kan något som andra fungicider inte klarar. Den kan köras före full blom och därmed minskar körskadorna. Dessutom ger den högst merskörd i försök vid vårbehandling och även god Phomakontroll vid behandling på hösten.
chevron-down