Container för torkning, lagring och transport av vallfrö

En relativt billig torkanläggning kan byggas upp i containerform. En dansk vallfröodlare berättar om sina erfarenheter.
chevron-down