Däcken - en allt viktigare
faktor i växtodlingen

Dagens tunga maskiner måste utrustas med rätt däck för att inte ge bestående skador i markprofilen.
chevron-down