Dags att ta konsekvenserna

Vem ansvarar för att svenska lantbrukare även i framtiden har tillgång till effektiva växtskyddsmedel? Frågan belystes vid en workshop i februari, där hela växtodlingsbranschen deltog. Myndigheternas brist på konsekvensanalys är ett resultat av direktiven från regeringen. Men nu agerar branschen samtidigt som Jordbruksverket inrättat ett växtskyddsråd, vilket inger hopp om framtida miljövänliga och effektiva växtskyddsmedel.
chevron-down