Dansk ogräsbekämpning i höstraps fungerar

I höst finns 4 herbicider att tillgå i höstoljeväxterna om Butisan Top inte är med i leken. Det ger oss ogräsbekämpning enligt danskt snitt och är en strategi som fungerar väl i grannlandet förutsatt att man inte har vallmo. Fler preparat är dock välkomna på marknaden för att öka konkurrensen och minska odlingskostnaderna.
chevron-down