Danska resultat nyttiga för svenska fröodlare

I det stora fröodlingslandet Danmark genomförs en mängd fältförsök där resultaten är användbara på hemmaplan. En stor försöksserie belyser samspelet mellan kväve, stråförkortning och svampbekämpning i olika grässlag. I ängssvingel gav extra N plus svampbehandling bäst netto i plånboken.
chevron-down