Delad vårgödsling till timotej.

21 försök med delad vårgödsling i timotej visade att i sorten Grindstad var den bästa kombinationen av tidig och sen vårkvävegiva i 6 av 11 försök: 75 kg/ha N + 0 kg/ha N. I sorten Vega var den bästa kombinationen av tidig och sen vårkvävegiva i 5 av 9 försök: 50 kg/ha N + 25 kg/ha N.


Norskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down