Delning som gardering

Kvävevågen ger svar på hur mycket kväve höstrapsen bör få på våren, men inte hur N-givan ska fördelas. En avslutad försöksserie visar att man kan vänta med kvävet till tidigt knoppstadium om man inte vill riskera kväveförluster, eller också gödsla tidigt om man befarar försommartorka.
chevron-down