Deltagarna driver eko-forskningen

Ekologisk vallfröodling kräver snabb problemlösning för effektivare och säkrare odlingsteknik. Den så kallade deltagardrivna forskningen är ett bra upplägg för att tillgodose detta behov. Här samarbetar odlare, rådgivare och forskare för att identifiera problemen, lösa dem och snabbt nå ut till den breda odlarkåren.
chevron-down