Demo visade rätt rödklöverskörd

Årets sista skördedemonstration visade tydligt att bladdödning eller strängläggning är huvudalternativen vid skörd av rödklöver. Demonstrationen visade också att man helst ska vara två när man ställer in tröskan.
chevron-down