Den svenska rapsen gör livet godare

Raps har oerhört många strängar på sin lyra. I en
nyproducerad bok från Svensk Raps AB finns alla
positiva egenskaper presenterade. I artikeln ges
axplock från innehållet.
chevron-down