Det är aldrig tråkigt att välja höstrapssort

Marknaden för höstrapssorter är rörig, men det positiva är att det strömmar ut nytt och starkt material till gagn för svenska odlare.
chevron-down