Det svarta guldet

Årsmånen var synnerligen gynnsam. Och tillsammans med en säker etableringsteknik och omsorg i alla moment landades höstrapsskörden
för många lantbrukare som den högsta någonsin.
chevron-down