Detection methods of Verticillium longisporum in soil and in oilseed rape

Examensarbete med målet att hitta en metod eller kombination av metoder som möjliggör kvantifiering av infektionsnivån orsakad av kransmögel i höst- och vårraps. (c:a 800 kB)
chevron-down