Direktsådd är inget för nersvaga

Det finns falluckor med direktsådd men efter 10 år håller Divagri utanför Enköping fast vid den inslagna vägen. Med samma skördenivå och lägre kostnader blir nettot bättre.

chevron-down