Djupt under rapsraden på Rügen

När Tyskland återförenades drog Nis Lassen österut till ön Rügen i forna DDR för att söka äventyret. Djupluckring under raden är nu ett viktigt moment i hans höstraps som snittar 5,6 ton per hektar. Men exakt placering mellan rapsplantorna i såraden har han gett upp efter 6 år med precisionssådd.
chevron-down