DLG Feldtage – tillställning tung på tysk raps

Mycket raps och vacker raps fanns att studera på tyska DLG Feldtage i mitten av juni. Databaserad teknik och GPS var också dominerande inslag.
chevron-down