Dr. Rapsbagge – Christer Nilsson

Christer Nilsson har i snart 40 år levererat unik kunskap om insekter i oljeväxter till svenska oljeväxtodlare. Denne världsauktoritet, rapsbaggens lede fi och pappa till våra bekämpningströsklar, insåg tidigt odlingssystemens betydelse för våra skadegörares naturliga fiender. Pensionen närmar sig och det är dags att summera.
chevron-down