Dynamisk odlingsutveckling i vallfrö hos SFO

Odlingen av både konventionellt och ekologiskt vallfrö ökar och samtidigt intar fröodlingen nordligare breddgrader. Det kräver dynamik i SFOs odlingsutveckling och försöksverksamhet. Hösten 2022 läggs ut 15 nya försök.

chevron-down