Dynamisk odlingsutveckling i vallfrö

Vallfröodlingen står inför nya utmaningar som kräver dynamik i SFOs odlingsutveckling. Hösten 2024 läggs därför inte mindre än 11 nya försök ut med fokus på N-gödsling, putsning och radodling.

chevron-down