Egen tork – brytpunkten ligger över 20 öre i merpris

Egen tork ger ofta smidigare skördearbete och minskade läglighetskostnader. Men investeringen är kostsam. Minst 20 öre i merpris per kilo spannmål krävs för att kunna räkna hem och ge lönsamhet i investeringen.
chevron-down