Ekologisk höstraps gav bästa nettot

I en artikelserie under året har vi följt en ekologisk höstrapsodlare. Här kommer nu sista delen och resultatet av 2003 års odling presenteras.
chevron-down