Ekologisk vallfrö utvecklas starkt

Ekologiska utsädesodlingar i vallfrö dokumenterades 2002-2003. Erfarenheten är mycket värd när båda odlare och odling ökar.
chevron-down