Ekorapsen visar vägen

Höstgödslingen är viktig för all höstraps, men speciellt för den som odlas ekologiskt. Mats Jonassons ekoraps tog upp 225 kilo N hösten 2014 och kräver 0 kilo till våren. Den ekologiska höstrapsodlingen visar vägen hur man N-gödslar höstraps.
chevron-down