Ekorapsens berg-och-dalbana på St. Bredegården

Skördevariationen är stor i ekologisk höstraps. År 2012 tröskade Roger Wass i Västergötland 3,3 ton ekohöstraps per hektar, men 2013 blev det bara 800 kilo. Älgar och baldersbrå sänkte grödan.
chevron-down