Ekorrsvingel – ett allvarligt ogräs i rödsvingel

Ekorrsvingel är ett nytt allvarligt ogräs i rödsvingel. Danska försök visar att Atlantis och Stomp har bra effekt mot ekorrsvingel. Även en rad förebyggande åtgärder har betydelse – bl.a. är det bättre att så in rödsvingel i vårsådda grödor än i höstvete.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down