En 6:a Skåne

Årets försöksresa i oljeväxter gick till Skåne och samlade drygt trettiotalet experter och aktörer inom oljväxtbranschen. Försök från sex försöksserier besöktes under två dagar i slutet av april, och blev en intressant djupdykning i sorter, struktur, slam och gödsling.
chevron-down