Engelskt rajgräs – odlingsråd vid ekologisk fröodling

Engelskt rajgräs är ett flerårigt, något tuvat gräs, 30–60 cm högt, som kan odlas på de flesta jordtyper. Engelskt rajgräs är en av de viktigaste arterna av vallfrö internationellt.

chevron-down